27 mar
2023

Byggnadsfirman Otto Magnusson köper Granitors entreprenadverksamhet

Byggnadsfirman Otto Magnusson köper inkråmet i entreprenadbolaget Granitor Construction.  

Fastighetsutvecklaren Granitor Properties har beslutat sig för att inte längre driva entreprenadverksamhet i…