Sociala engagemang

Vi älskar Malmö och Skåne och vill att det ska gå bra för regionen och alla som bor här. Därför är det självklart för oss att stödja de lokala idrottsklubbarna, speciellt med tanke på hur mycket de bidrar med till både ungdomar och samhället. Här kan människor från olika stadsdelar och med olika bakgrund träffas och lära känna varandra.

Utöver vårt stöd till enskilda klubbar arbetar vi ofta tillsammans med våra kunder med sociala avtal. Det kan innebära att vi tar emot praktikanter från närområdet, att vi deltar i möten med de boende eller att vi deltar på marknader och publika evenemang för att informera allmänheten. Så ofta vi kan försöker vi att nå ut genom ideella organisationer som arbetar med arbetssökande när vi söker ny personal, så att vi i så stor utsträckning vi kan anställer personer med olika kunskapsbas och bakgrund.