Att vara leverantör till oss

Ett av våra viktigaste ledord är förtroende och för oss får det som följd att vi ställer höga krav på både på oss själva och på de leverantörer vi arbetar tillsammans med i fråga om Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA). I vissa fall handlar det om att upprätthålla de lagkrav som finns och i andra fall har vi satt målen högre än så. Vi vill vara rustade även för framtida lagkrav och riktlinjer.

Flera av våra beställare är offentliga aktörer och i de fallen vi arbetar med underentreprenörer och leverantörer i dessa arbeten ställs det utökade krav. Vi behöver redovisa och spåra alla våra material och komponenter, vårt arbete konkurrensutsätts och dokumentationen av arbetet är mycket precist och som underentreprenör eller underleverantör i ett sådant avtal ställs lika höga krav på er. 

Vi har tagit fram riktlinjer och stödprocesser för att säkerställa att vi gemensamt når upp till rätt nivå och går igenom dessa tillsammans med er när vi tecknar avtal.