Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

Att vara leverantör till oss

Vi bygger på förtroende sedan 1928:

Vi bygger på förtroende, och vill fortsätta bygga på förtroende. Därför behöver vi ställa höga krav på oss och våra leverantörer avseende olika Hållbarhetsfrågor (Affären, Kvalitet (K), Miljö (M), Arbetsmiljö (A), Socialt ansvar). Här samlar vi de dokument som du som underentreprenör, konsult och materialleverantör behöver som leverantör till oss.

 

Våra värderingar

 

Villkor för att jobba för Byggnadfirman Otto Magnusson:

Nedan beskrivs de Hållbarhetskrav (inkl KMA) relaterade kraven som gäller för att jobba för oss.

 

Introduktion - innan du kommer till vår arbetsplats:

Arbetsmiljöplan inkluderat bilagor finns tillgängligt på våra arbetsplatser, via https://app.ottobygg.se/  (Registrera dig). Vi arbetar generellt med QR koder på våra arbetsplatser, till vilken det finns en digital arbetsplatspärm inkluderat arbetsmiljöplan. Vi har även arbetsplatspärmar och säkerhetstavlor utifrån behov. QR koder finns på arbetsmiljöanslag, som anslås.

 

Service:

 

Entreprenad:

 

Våra Hållbarhetskrav (inkl KMA krav) på våra UE, materialleverantörer och konsulter

Nedan hållbarhetskrav (inkl KMA krav) finns i avtal med våra UE, materialleverantörer och konsulter per projekt, samt i samtliga ramavtal.

Uppföljning görs både i tidigt skede, exempelvis i samband med etablering/ samordningsmöte, men också löpande utifrån behov. För våra ramavtal görs årlig uppföljning. Sedan 2013 har vi ex i samtliga entreprenadprojekt, följt upp samtliga UE:s arbetsplatspärmar att de har rätt papper på bygget - enligt denna. Vi har suttit enskilt med ca 100 olika underentreprenörer på Service och Entreprenad för att hjälpa dem med mallar o dyl.

I princip alla våra projekt ställs krav på miljögodkända kemikalier och/eller byggvaror. Om ej FFU anger annat, så är det ovan mallar som används för att redovisa miljögodkända byggvaror (mängder och placering om ex Miljöbyggnad Silver/Guld och/eller FFU säger detsamma). Till miljöloggbok redovisas även Byggvarudeklarationer (BVD) /Säkerhetsdatablad (SDB), där titlar och produkt/företagsnamn i excelfil är spårbara/lätt att följa.

I vissa projekt ställs krav på klimatberäkning (ex via IVL:s BM verktyg) och dokumentation via EPD:er (Environmental Product Declaration) - i enlighet med kommande lagkrav (remiss; 2021-) och miljöcertifieringssystem (typ SGBC:s miljöbyggnad och deras nya indikator nr 15 stomme/klimatberäkning/EPD:er; 2018-).

 

Hållbarhet