Hållbarhet

För oss handlar hållbarhet om att värna om framtiden.
Därför jobbar vi med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, så att kommande generationer får en värld med sunt klimat och ett samhälle med god ekonomi och sunda värderingar. Det handlar om allt från att välja byggmetoder och att göra klimatkalkyler på varje projekt till att minska utsläpp, spill, energiförbrukning och transporter och att fasa ut farliga ämnen utan att göra avkall på kvaliteten.

Det handlar också om säkra arbetsplatser med nöjda medarbetare, mångfald och jämställdhet, där varje medarbetare får möjligheten att växa och utvecklas i värmen av vår företagskultur. Vi vill att vårt arbete och våra engagemang får effekt på samhället omkring oss och att det ger människor i vår närhet möjligheten till ett sundare liv genom idrottsklubbar och föreningar. Vi tror också på att dela med oss och att göra det lättare för nya företagare och entreprenörer att komma igång och skapa arbetstillfällen.

Allt hänger ihop, när goda krafter jobbar sida vid sida kan stora saker ske.

För oss handlar det om att dela med oss av vår tid och våra goda relationer. På så sätt öppnar vi dörrarna för att fler kan lyckas och må bra i vårt samhälle. - Dan Magnusson.