Vi bygger på förtroende sedan 1928

Hållbarhet

Vår hållbarhetsmodell

undefined

Vår affärsidé är att: ”Vi bygger på förtroende sedan 1928”.

Vi är ett ansvarstagande familjeföretag i tredje generation, som vill bidra positivt till samhället.

Vi är idag en stark och väletablerad aktör i sydvästra Skåne inom såväl nybyggnad som ombyggnad.

Vår målstyrning är i enlighet med FNs Globala mål (Agenda 2030), verksamhetssystemet är i enlighet med ISO (9001/kvalitet, 14001/miljö, 45001/arbetsmiljö, 26000/social), och vår hållbarhetsmodell består av områdena affären, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar:

 

Vår hållbarhetsmodell utgår ifrån begreppet hållbar utveckling, enligt nedan skiss:

undefined

 

Hållbarhet