Ägare

Dan & Ulf Magnusson är tredje generationen som äger och driver Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Ägarna är aktiva och ledande i bolagets båda verksamheter, entreprenad och byggservice och har utöver sina roller i bolaget även ett aktivt engagemang i koncernens övriga företag och i Otto Magnussons sociala åtaganden.

De goda relationerna med medarbetare, kunder och leverantörer är det som gjort och gör oss framgångsrika. Vi bygger på förtroende och det följer ett ansvar. - Ulf Magnusson

Byggnadsfirman Otto Magnusson fyllde 90 år 2018 och resan fortsätter mot framtiden med samma kraft som den gjort fram till nu. Vi vill vara ett framgångsrikt och tryggt familjeföretag för våra medarbetare och kunder även när vi fyller 100 år. För att ha de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas har vi arbetat fram en ny organisationsstruktur och skapat en ny övergripande ledningsgrupp. Syftet med den nya strukturen är att ledningen framöver på bästa sätt kan stötta gemensamma processer och göra det dagliga arbetet lättare.

Vår kärnverksamhet är att utveckla, bygga, renovera och bygga om hus på ett sätt som gör våra kunder nöjda med både pris och kvalité, men för att göra det möjligt behöver det finnas en stabil plattform bakom kulisserna. Där ryms kalkylarbete, upphandlingar, beräkningar och genomförande, där finns policys och kravställningar och kompetenta byggnadsarbetare. Där finns också våra värderingar och våra centrala stödfunktioner.

Tillsammans bygger vi mer än hus!

Ledningsgrupp

Björn Niklasson

Björn Niklasson

VD
Erik Lindén

Erik Lindén

Entreprenadchef
Torbjörn Mårtensson

Torbjörn Mårtensson

Servicechef

Linda Magnusson

Linda Magnusson

Administrativ chef
Henrik Hoff

Henrik Hoff

Inköpschef
Agnieszka Engström

Agnieszka Engström

Ekonomichef