Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Vår Hållbarhetspolicy består av flera sammansatta policys inom området hållbarhet där vi har valt att väva samman områdena Affär, Kvalitét, Miljö, Arbetsmiljö och Socialt ansvar. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (eller KMA) återfinns i det systematiska arbete vi utför med stöd av riktlinjer för ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 och är, om man följer systemets krav och riktlinjer, certifieringsbart.

Vi har ett integrerat ledningssystem som innehåller alla delar i KMA-arbetet. När vi kommunicerar våra policys inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö gör vi det således samlat under namnet Hållbarhetspolicy.