Hållbarhetspolicy (1)

Hållbarhetspolicy

För oss innebär hållbarhet att vi skall verka och utvecklas utan att äventyra kommande generationer. Byggnadsfirman Otto Magnusson har funnits sedan år 1928 vilket visar på en långsiktighet vi värnar om ska fortskrida. Vi har ett tydligt och begripligt hållbarhetsarbete som är integrerade i verksamheten och i våra projekt. Vår största påverkan sker i de bygg- och serviceprojekt som vi verkar i. Därför är det viktigt att vi i förlängningen ut till kund kan erbjuda mer hållbara alternativ. Vårt mål är att vårt hållbarhetsarbete ska vara en köpdrivande faktor hos kunder och en konkurrensfördel. Vi är duktiga på att välja det bästa alternativet utifrån miljö, kvalitet och kostnad och balansen däremellan. För nischade miljö- och klimatprojekt har vi en specialistgrupp som har kunskap och praktisk erfarenhet av att bygga och renovera mer klimatsmart och resurseffektivt.

I ett hållbarhetsperspektiv bidrar vi positivt eftersom vi bidrar till en utveckling av samhället och en hållbar urbanisering. Vid nybyggnation möjliggör vi en förtätning av staden och i våra serviceprojekt förlänger vi livet på befintliga byggnader. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och vi är övertygade om att det blir vi när vi samverkar med leverantörer, underentreprenörer, kunder och kollegor i branschen.

Vi brinner för att bidra till hållbara och inkluderande samhällen där alla människor är lika mycket värda. Detta gör vi på olika sätt, dels i vår kärnverksamhet, dels i vårt starka lokala samhällsengagemang. Våra medarbetare är det viktigaste vi har och prioritet är alltid en trygg och säker arbetsplats för alla.