Tillsammans bygger vi mer än hus

Vi tror på att göra saker tillsammans med andra, på så vis bygger vi mer än hus. Det handlar om vilka vi är som företag och arbetsgivare och som medmänniskor.

Vi har arbetat systematiskt med värderingsstyrning sedan 2003. För oss är det ett sätt att leva som vi lär i vårt dagliga arbete. Det råder oss i hur vi möter varandra och andra, i hur vi gör affärer och hur vi följer upp på att det vi sagt vad gäller pris och kvalité är riktigt. Vi bygger på förtroende.

Vi är flexibla lagspelare som vill att det ska gå bra för våra kunder och medarbetare. Vi har en stor bredd i våra interna kompetenser och tar hjälp av varandra för att säkerställa att vi är i framkant. Vi är engagerade aktörer i hur det går för vår stad och vårt närområde.


Organisation 1
Vi är ett lag
Snickare Och Servicebil
Vi klarar snabba ryck
JS 10K
Vi håller vad vi lovar
Kalkyl Service
Vi är alla affärsmän
Migr 3 2
Vi är steget före