Entreprenad

I vår entreprenadverksamhet bygger vi både nytt och genomför omfattande ombyggnationer. Vi bygger hem att trivas i, skolor att utbilda sig i och kontor så att människor kan arbeta och utvecklas. Vi bygger hus för olika behov - parkeringshus, köpcentrum, sjukhus och idrottsanläggningar, industrilokaler, hotell och förskolor. Något för alla tillfällen i livet. Stadens unga är viktiga för oss och fram till idag har vi byggt över 20 skolor, det är vi riktigt stolta över.

Vi använder oss av modern teknik tillsammans med erfarenhet och vana och kan stödja dig som beställare med analyser och anpassningar till gällande och framtida miljökrav. Vi arbetar i både total- och utförandeentreprenad, gärna i samverkan med våra kunder. Några av våra specialområden är parkeringshus med spännbalksystem, kontor och flerbostadshus i enlighet med de flesta miljöcertifieringssystem och skolor med de höga kraven den typen av beställningar innebär.

Våra kunniga och erfarna yrkesarbetare arbetar i väletablerade lag stöttade av ett team av engagerade platschefer, arbetschefer och entreprenadingenjörer.

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4