LFM30

Försättsblad Lfm30

Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Det finns ett stort behov av att vi samlar hela värdekedjan och tillsammans sätter upp mål, vidtar åtgärder och genomför projekt för att minska utsläppen. Dessutom finns en stor potential för lönsamma investeringar när vi planerar långsiktigt och bygger och renoverar hållbart. Den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som gjorts inom ramen för Fossilfritt Sverige har målet att vi ska uppnå klimatneutralitet senast 2045. Branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” är ett ambitiöst och bra initiativ som vi tror kommer bidra till en positiv utveckling för regionen både när det gäller minskade utsläpp och ett konkurrenskraftigt företagsklimat.

Många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid för att lyckas med detta. Den viktigaste pusselbiten för ett lyckat resultat är en gedigen lokal förankring. Det starka ägarskapet från byggaktörerna och den lokala värdekedjan är ett kvitto på att en sådan stabil förankring redan är på plats vilket gör att denna färdplan har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet.

Du kan läsa mer om LFM30 här!

LFM30 hjälper byggbranschen att klara målen!

Dokument
Öppna PDF
LFM30 PM 17 feb 2021