Stiftelsen Uppstart Malmö

Danolof

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse grundades Uppstart Malmö 2011 och vi lyckades snart knyta till oss ett antal starka investerare i satsningen. Idén är enkel: Uppstart Malmö vill se fler människor i arbete. För att uppnå detta hjälper vi såväl företag att komma vidare och kunna anställa fler som personer som står långt från arbetsmarknaden att få chansen till ett arbete.

Modellen
Uppstart Malmö drivs som en stiftelse utan eget vinstintresse. Det dagliga arbetet sköts av
stiftelsens egen personal med ett antal affärsutvecklare på våra kontor i centrala Malmö.
Uppstart Malmö består dessutom också av ett femtontal välmeriterade investerare som är
beredda att gå in med totalt 30 miljoner kronor samt ett antal fristående rådgivare. Utöver
detta samarbetar stiftelsen med ett tjugotal företag och organisationer som på olika sätt
bidrar till verksamheten.

Dan Magnusson har varit med i stiftelsen sedan starten 2011 och är sedan 2017 ordförande i styrelsen.