Elinelundsskolan

Nybyggnation av grundskola samt gymnastiksal.
Elinelundsskolan är en ny skola i Limhamn som ligger vackert vid Kalkbrottet. Skolan kommer så småningom att omfatta en verksamhet för 630 elever i årskurserna F-9. Under skolans första år delas lokalerna med Djupadalsskolan och drivs i Djupadalsskolans regi. Tillsammans arbetar vi för att eleverna ska känna sig trygga, trivas och lyckas med sitt skolarbete. Vi arbetar för att göra Elinelundsskolan till varje elevs bästa skola.

Fakta

BeställareMalmö stad, Stadsfastigheter
AdressLadugårdsgatan 1A, Malmö
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Kontraktssumma186 miljoner kronor
  
  
Färdigställandejuni 2019