Grand hotell

Fönsterbyten och ombyggnad av 3 hotellrum.

Fakta