Gränden

Nybyggnation av 164 hyreslägenheter varav 10 st servicelägenheter, gemensamhetslokal samt personalutrymme i 8 huskroppar på Sankt Hans Gränd i Lund. Totalt ca 15 000 kvm BTA. Rivning och återuppbyggnad av 2 st broar ingår i entreprenaden.

Filmen nedan, gjord av en av våra arbetsledare Christoffer Nilsson, visar var vi är i projektet just nu. 
Häng med!

Fakta

BeställareLKF Lunds kommuns fastighets AB
AdressSankt Hans Gränd, Lund
EntreprenadformTotalentreprenad
Kontraktssumma290 miljoner kronor