Herkules

Vi ska på uppdrag av Hemsö bygga ett 16 våningar högt hotell och kontor i centrala Trelleborg.

Nybyggnationen omfattar ca 10 000 BTA samt anslutningar mot bl.a. det kulturhistoriskt värdefulla Tellinska Magasinet från mitten av 1800-talet. Trelleborg kommun är hyresgäst på de 3 understa planen, varav resterande plan ska inrymma Got city center Hotell med tillhörande SPA och skybar.

Projektet ska vara färdigställt januari 2026

Fakta

BeställareHemsö
AdressHamngatan 9, Trelleborg
EntreprenadformTotalentreprenad
  
  
FärdigställandeJanuari 2026