Hus 1

Vi bygger om i det välkända Hus1 åt den framtida hyresgästen Kriminalvården. Här byggs nya kontor, mötesrum och personalutrymmen. Fastigheten ägs av vår beställare C Holm AB som har mycket spännande på gång i fastigheten.

Hus 1 består av 15 våningsplan i höghuset och tre i låghuset. De två översta våningarna i höghuset är reserverade för allmänna konferensutrymmen. Längst ner finns en lobby med restaurang. Samtliga utrymmen kännetecknas av flödande ljus och fria ytor, som väntar på att formas efter varje hyresgästs behov.

HISTORIA

Sydsvenskan-huset, som det länge kallats, började byggas 1961. Byggnaden består av ett höghus med femton våningsplan, och ett låghus med tre plan. Arkitekter var Sture Kelfve och Knut Andersson, men Sydsvenskans andreredaktör Olof Wahlgren var tongivande i arbetet. Inspirerad av framförallt den inflytelserika, modernistiske arkitekten Le Corbusier gav han förslag på hur huset skulle se ut. Byggnaden skulle följa tidningens produktionskedja, från redaktion till lastkaj och tryckeriet placerades i bottenvåningarna. Också läget valdes med tanke på funktionen; man ville att tidningshuset skulle ligga nära snabba distributionsvägar. Byggnaden stod klar 1965 och Sydsvenskan fanns kvar i huset till 2013.

Fakta

BeställareCHolm AB
AdressKrusegatan 19, Malmö
  
  
FärdigställandeNovember 2020