Isblocket

Isblocket är ett kontorshus med en yta på 6200 väldisponerade m2, sammanbyggt med P-huset Hyllie. Extra generös rumshöjd på 3,4 m och rejält tilltagna glaspartier. De två trapphusen möjliggör 4 olika hyresgäster på varje våningsplan.

Projektnamnet Isblocket är valt för att beskriva byggnadens yttre gestaltning som samspelar med P-husets fasad och volym. En kylig, glasad monolit vars former knäcker och bildar ett sammanhållet uttryck för de båda husen. Byggstarten för kontorshuset beräknas ske i september med ett färdigställande vid årsskiftet 2015/2016.

- Vårt engagemang i området är stort och brett. Vi har medverkat som både byggentreprenör och byggserviceföretag sedan starten av Hyllies utbyggnad och är fortfarande aktiva i flera projekt. Nu ställer vi oss även själva i centrum och uppför en kontorsbyggnad som redan idag är uthyrd till 40 procent, säger Ulf Magnusson, vd på Byggfirman Otto Magnusson AB.

Fakta

BeställareByggt i egen regi
AdressArenagatan 8 B, Malmö
EntreprenadformTotalentreprenad