Vi bygger på förtroende

Kv Draken

Nybyggnation av 128 lägenheter i tre huskroppar på Sallerupsvägen i Malmö.

Fakta

BeställareMidroc
Entreprenadsumma161 miljoner kronor
  
ArbetschefKlas Ekström
PlatschefPeter Christensen
EntreprenadingenjörFilip Karlsson
  
FärdigställandeJuni 2019