Vi bygger på förtroende

Kv Nyborg

Fönsterbyte och fasadrenovering.

Fakta

BeställareMKB
AdressKöpenhamnsvägen 24, Malmö
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Entreprenadsumma10 miljoner kronor
  
ArbetschefMartin Jeppson
PlatschefRolf Webeklint
EntreprenadingenjörRoger Vati
  
FärdigställandeDecember 2016