Kv Slaktaren

Projektet omfattar nybyggnad av tre huskroppar med totalt 81 bostadslägenheter, ca 380 kvm butikslokaler och därtill hörande gemensamma utrymmen för kommunikation, förråd och teknik mm. Projektet omfattar också erforderliga mark och anläggningsarbeten samt vissa arbeten på angränsande byggnader utanför arbetsområdet.

De nya byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0, silvernivå. Du kan läsa mer om Miljöbyggnad 3.0 på Sweden Green Building Council

Fakta

BeställareEslövs bostads AB
EntreprenadformTotalentreprenad
Kontraktssumma146 miljoner kronor
  
  
FärdigställandeMaj 2021