Lerteglet 2

Nybyggnation av 100 st lägenheter samt 1 lokaler om totalt 4 huskroppar i en första etapp. I projektet använder oss av nya metoder och byggsystem med bland annat Prefab bärande lägenhetsskiljande väggar, stålpelare samt plattbärlag med pågjutning. Huskropparna har platsbyggda utfackningsväggar.

Fakta

BeställareFastighets AB Trianon
AdressLertegelsvägen, Oxie
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Kontraktssumma112 miljoner kronor
  
  
FärdigställandeMaj 2018