Vi bygger på förtroende

Malmö Idrottsgrundskola

Nybyggnation av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer.

Skolan riktar sig framförallt till elever med idrottsinriktning inom Malmö stad. Objektet består av två byggnader, 4 respektive 5 våningar förbundna med 2 st gångbroar. Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas.

Fakta

BeställareMalmö stad, Stadsfastigheter
AdressErik Perssons väg, Malmö
EntreprenadformGeneralentreprenad
Entreprenadsumma244 miljoner kronor
  
ArbetschefKlas Ekström
PlatschefPeter Christensen
EntreprenadingenjörTobias Nilsson/Ines Andersson
  
FärdigställandeJuli 2021