MKB - Ramavtal

Vi har och utför serviceuppdrag i avtal med MKB. Serviceuppdragen är i hög utsträckning en fråga om förtroende. Därför lägger vi stor vikt vid att snabbt kunna vara på plats, lösa nya problem, ta egna initiativ och fungera som kundens förlängda arm. Vi sätter en ära i att våra hantverkare kan möta de boende respektfullt och hantera uppdragen på ett sätt som minskar störningar i så hög utsträckning som möjligt. 

Fakta

AdressMalmö