Mur- och Lerteglet 1

I grönskande omgivningar strax utanför Malmö ligger stadsdelen Oxie, ett samhälle med cirka 15 000 invånare. Här ligger ett av Fastighets AB Trianons områden och i två etapper har Byggnadsfirman Otto Magnusson uppfört sammanlagt 10 huskroppar med ca 250 lägenheter och 4 lokaler. I den senaste etappen, Mur – och Lerteglet 1 finns 144 lägenheter och 3 lokaler fördelat på 6 huskroppar.

Samverkan och klimattjänster
På Mur- och Lerteglet 1 har arbetet tillsammans med beställaren startat redan i projekteringsfasen. Valen av material, medel och arbetssätt baseras på 92 års erfarenhet av att producera och ta hand om fastigheter.

När det finns möjlighet inleder Otto Magnusson gärna sina entreprenader redan i tidigt skede. Det gör att det finns större möjligheter för både kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar för alla parter. Genom klimattjänsten kan beställaren redan inledningsvis ange en ambitionsnivå för tex gränsvärden på klimatutsläpp och utifrån tjänsten jämföra och välja material och metoder som innebär minskad klimatpåverkan och i många fall även ekonomiska besparingar.

Socialt ansvar och engagemang
Det sociala ansvarstagandet är självklart och på Mur- och Lerteglet 1 har det bland annat synts genom att företaget i samarbete med beställaren Trianon tagit emot och stöttat några av områdets unga personer på arbetsplatsen genom praktikplats och utbildning.

Mur – och Lerteglet 1
Mur- och Lerteglet är ett för både beställare och oss som entreprenör lyckat projekt. Att bygga i 6 huskroppar samtidigt innebär en stor utmaning. Nästan alla moment sker parallellt och logistiken behöver vara på plats. Då är det extra viktigt att alla involverade stöttar varandra och är ett lag, något som vi satt allra högst upp bland våra värderingar. Det innebär att medarbetare liksom underentreprenörer och materialleverantörer är viktiga länkar i kedjan för att leverera i tid och med överenskommen kvalité.

Husen på Mur- och Lerteglet är uppförda med kostnadseffektiva metoder och byggsystem med bland annat Prefab, bärande lägenhetsskiljande väggar, stålpelare samt plattbärlag med pågjutning. Huskropparna har platsbyggda utfackningsväggar. Byggmetoden är resursbesparande och gör att priset på de färdiga lägenheterna möjliggör för alla att flytta hit.

Fakta

BeställareFastighets AB Trianon
AdressLertegelvägen, Oxie
EntreprenadformSamverkansentreprenad
Kontraktssumma170 miljoner kronor
  
  
FärdigställandeMaj 2020