P-hus Medicon Village

Beställaren avser att på totalentreprenad låta uppföra en parkeringsanläggning som består av ett suterrängplan och sju våningar som är helt ovan mark. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Byggnaden rymmer totalt cirka 665 stycken parkeringsplatser, varav cirka 65 stycken är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. Total BTA är cirka 21 300 m2.

Fakta

BeställareLKP AB
EntreprenadformTotalentreprenad
Kontraktssumma115 miljoner kronor
  
ArbetschefKlas Ekström
PlatschefAndré Lidholm
EntreprenadingenjörJonathan Vahlby
  
FärdigställandeJuli 2022