Regionservice - Ramavtal

Vi är ett av de företag som har ett ramavtal med Region Skånes Regionservice. Vi utför löpande underhåll, renoveringar och ibland med omfattande ombyggnationer. Vi utför arbete på egen hand och i nära samarbete med underentreprenörer och leverantörer.

Fakta

AdressSkånes Universitetssjukhus Malmö och Lund, Lasarettet Trelleborg