Sege Park Centralköket

Kv. Centralköket är nybyggnation av 65 st hyresrätter åt Trianon, belägna inom området Sege Park i Malmö. Projektet består av tre huskroppar med loftgång, och totalt ca 4850 kvm BTA på 3-5 våningar. Hus 1 är befintlig byggnad på samma fastighet som byggdes för mentalsjukhuset Östra sjukhuset. Denna byggnad ska renoveras till bostäder med ca 1600kvm BTA av Byggnadsfirman Otto Magnusson AB under annat projekt.

En ny stadsdel växer fram i Sege Park, ett område med en spännande historia och lummig grönska. Flera av de befintliga byggnaderna i området har höga kulturhistoriska värden och den uppväxta parkmiljön ger förutsättningar för en god livsmiljö. De flesta byggnaderna i området, och även parken, är från 1930-talet då mentalsjukhuset Östra sjukhuset uppfördes. Sjukhusområdet var avknoppat från resten av Malmö, som en egen stad i staden, och var självförsörjande på grönsaker från egen odling. Området hade även ett eget nät för fjärrvärme och el.

Sege Park är en unik plats med sin uppvuxna, vackra park och sina gamla byggnader. Få platser kan erbjuda bostäder så nära en fullt uppvuxen park.

Fakta

BeställareTrianon
AdressSege Park, Kv. Centralköket 1
EntreprenadformTotalentreprenad
Kontraktssumma90 miljoner
  
  
FärdigställandeSommaren 2023