Stadshallen Lund

Avtalet för genomförande av Stadshallen i Lund är klart!

Under snart två år har Byggnadsfirman Otto Magnusson med arbetschef Mats Karlsson i spetsen undersökt, rivit, projekterat och studerat Claes Anselms fantastiska byggnadsverk Stadshallen i Lund. Tillsammans med arkitekt och projektledare från Lunds kommun har underlag för det fortsatta arbetet tagits fram. Nu blir det äntligen dags att varsamt skrida till verket och skapa den varsamma tidsresa som det unika byggnadsverket förtjänar.

Under de kommande 18-21 månaderna kommer Stadshallen att genomgå en total modernisering av bland annat installationer. På mindre än 2 år föryngras tekniken i huset med 60 år när ljus, akustik, värme och ventilation anpassas till dagens krav på brandsäkerhet, ljudnivåer och luftkvalitet. De nya systemen, som i huvudsak kommer att ligga dolda i konstruktionen kommer att lyfta upplevelserna för de som efter invigningen besöker och använder Stadshallen.

Målet med den omfattande renoveringen är att utveckla och skapa tillgängliga ytor för Lundaborna och, som Lunds kommun uttryckt det så vacker, ta Stadshallen från Finrum till Vardagsrum. Ett sätt att signalera att platsen blir en viktig mötesplats för många fler i framtiden.

Byggnadstekniskt är Anselms hus ett helt unikt verk, en blandning mellan byggnadsverk och konstverk. Väggar, fönster, balkar och pelare har alla en funktion och var mycket moderna när Stadshallen uppfördes på 1960-talet.

Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord. Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund.

Men att bygga om en byggnad där varje detalj är sammanflätad och specialanpassad har sina utmaningar. Det nära samarbetet mellan arkitekt, projektledare från Lundafastigheter och oss som entreprenör är en förutsättning för att lyckas. Att genomföra en stor ombyggnation i centrala Lund, men allt vad det innebär i hänsyn till allmänhet, logistik för materialtransporter mm ger oss unika möjligheter till lärande. – Mats Karlsson, Arbetschef, Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Två välkända bolag i samarbete. Byggnadsfirman Otto Magnusson har entreprenaden och Climat80 kommer att utföra alla installationer.

Byggnadsfirman Otto Magnusson har fått det fina förtroendet att genomföra projekteringen av Stadshallen tillsammans med beställaren och det vinnande arkitektbidraget. Stadshallen är ett unikt projekt, bygganden ritad av Klas Anselm är snarare att klassas som ett konstverk i sig, något som ställt stora krav på oss som entreprenör.

Renoveringen och ombygganationen av stadshallen i lund sker i nära samverkan med beställaren. Samarbetsmodellen innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång, vilket innebär bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid.

Mitt i Lund står Stadshallen, ritad och uppförd på 1960-talet av en av Sveriges mest kända Arkitekter, Klas Anshelm. Stadshallen i Lund är en bit Lund i sig själv. Man kan säga att staden möter byggnaden och byggnaden möter staden på ett sätt som är väldigt medvetet gjort och oerhört skickligt hanterat.

Stadshallen är dock allt annat än tidstypisk, vilket bland annat syns på omsorgen i alla detaljer – från trappor till lamphållare och ventilationssystem – där det mesta kommer från Klas Anshelms eget skrivbord. Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund.

Men att bygga om en byggnad där varje detalj är sammanflätad och specialanpassad har sina utmaningar. Det nära samarbetet mellan arkitekt, projektledare från Lundafastigheter och oss som entreprenör är en förutsättning för att lyckas. Att genomföra en stor ombyggnation i centrala Lund, men allt vad det innebär i hänsyn till allmänhet, logistik för materialtransporter mm ger oss unika möjligheter till lärande.

Fakta

BeställareLundafastigheter
AdressStortorget 9, Lund
EntreprenadformProjektering
Kontraktssumma150 miljoner kronor
  
  
FärdigställandeJanuari 2022