Vi bygger på förtroende

Stadshallen Lund

Kommunstyrelsen i Lund gav i maj 2017 klartecken till att ge Stadshallen ett ansiktslyft och lyfta fram byggnadens potential inom det så kallade Centrumlyftet. Slutligt beslut fattades av kommunfullmäktige i augusti 2018 och under hösten 2019 påbörjas arbetet.

Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson har fått det fina förtroendet att genomföra projekteringen av Stadshallen tillsammans med beställaren och det vinnande arkitektbidraget. Modellen innebär att beställaren och entreprenören i högre utsträckning kommer att arbeta tillsammans under projektets gång, vilket förhoppningsvis ska innebära bättre ekonomi och högre kvalitet i projektet, en tryggare byggprocess, bättre uppföljning och kontroll. Därmed ökar också förutsättningarna att bli klara i tid.

- Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket glada och stolta över det förtroende vi fått av Lundafastigheter att gemensamt förädla denna unika Stadshall i centrala Lund, säger Dan Magnusson, VD på Otto Magnusson AB.

Fakta

BeställareLundafastigheter
AdressStortorget 9, Lund
EntreprenadformProjektering
EntreprenadsummaVid genomförande 150 miljoner kronor
  
ArbetschefMats Karlsson
PlatschefPeter Johannisson
EntreprenadingenjörRoger Vati
  
FärdigställandeJanuari 2022