Västervång

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, utvecklar 189 lägenheter i stadsdelen Västervång i norra delarna av Trelleborg. Entreprenadavtal tecknas med Byggnadsfirman Otto Magnusson.  

Projektet omfattar en totalyta om cirka 11 000 kvm BTA fördelat på 189 hyresrätter. Lägenheterna kommer att vara fördelade över fem huskroppar, mellan två – fyra våningar samt vindsvåning.

Byggnadsfirman Otto Magnusson kommer under löpande ledning av I am Home svara för såväl markarbete som byggnation.

För oss är det extra kul att genomföra projektet med Otto Magnusson som för I am Home är en ny affärsrelation. I am Home har under året aktivt sökt bredda våra relationer till byggentreprenörer som möter våra krav men som också har en starkt entreprenöriell kultur och det har vi funnit i Otto Magnusson. Vi ser fram emot att tillsammans förverkliga projektet och skapa en attraktiv boendemiljö i Trelleborg, säger Terje Björsell, VD, I am Home.

De senaste åren har vi byggt ett antal flerbostadshus där byggandet sker parallellt i flera huskroppar med mycket lyckade resultat. Vi tror att det är den erfarenheten tillsammans med organisationernas likheter i fråga om synen på hållbarhet och värderingar som kommer att göra vårt samarbete lyckat, säger Nils Vilhelmsson, Entreprenadchef, Byggnadsfirman Otto Magnusson.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är planerad till Q3 2021.

Fakta

BeställareI am Home/Heimstaden
AdressTrelleborg
Kontraktssumma180 miljoner kronor