Vi bygger på förtroende

Xplorion

Boende med fokus på miljö och hållbarhet

Projektet omfattar nybyggnation av flerbostadshus med verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. Totalt ska 54 hyreslägenheter uppföras. Utgångspunkten är att bygga ett passivhus, som ska ha del av sin elförsörjning med solceller. Avsikten är att testa ny innovativ teknik som : flexibel stomme, planlösning utan innerväggar, lågtempererad fjärrvärme, bilfritt boende, solceller, batteri och billaddare.

Utmärkande för projektet är designen av ett bilfritt boende och lågtempererad restfjärrvärme från ESS/Max lab.
Lägenheterna har flexibla planlösningar samt ökad möjlighet för hyresgäst att påverka och bevaka energianvändning. Byggs som ett Passivhus.

Fakta

BeställareLKF Lunds Kommunala Fastighets AB
AdressBrunnshögsgatan 19, Lund
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma90 miljoner
  
ArbetschefErik Lindén
PlatschefMagnus Göthe
EntreprenadingenjörSigge Fojs
  
FärdigställandeSeptember 2020