Xplorion - finalist i Årets Bygge 2021!

Projektet omfattar nybyggnation av flerbostadshus med 54 lägenheter, verksamhetslokal, tvättstuga, cykelhus samt källare. Utgångspunkten har varit att bygga ett passivhus, som ska ha del av sin elförsörjning med solceller. En annan utmärkande detalj i projektet är att LKF valt att designa ett bilfritt boende och lågtempererad restfjärrvärme från ESS/Max lab.

I huset har man valt att testa en hel del ny innovativ teknik så som flexibel stomme, planlösning utan innerväggar, lågtempererad fjärrvärme, solceller och batteri. Varje lägenhet har sin egen central och kan följa den egna energiförbrukningen.

Lägenheterna har flexibla planlösningar samt ökad möjlighet för hyresgäst att påverka och bevaka energianvändning.

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 182 medlemsföretag som tillsammans har närmare 712 000 lägenheter. Priserna delades ut på Klimat- & energikicken den 24 november som i år skedde digitalt.

LKF i Lund vann kategorin “Klimatsmart boende” för att de genom att projektera huset Xplorion med de boende i centrum ha skapat ett boende med alla förutsättningar för att leva klimatsmart. Genom att planera Xplorion som ett bilfritt boende reduceras materialåtgången då man minskar behovet av parkeringsplatser. I stället utformas fastigheten för att underlätta ett bilfritt liv, med t.ex. bredare hissar som rymmer en lådcykel och loftgångar med plats för cykelparkering.

Xplorion är en av tre finalister i Byggindustrins Årets Bygge 2021!. Läs mer här!

Fakta

BeställareLKF Lunds Kommunala Fastighets AB
AdressBrunnshögsgatan 19, Lund
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Kontraktssumma90 miljoner
  
  
FärdigställandeSeptember 2020