Ylletråden

Till Parkering Malmö ska vi uppföra ett nytt mobilitetshus i södra Hyllie i Malmö. Mobilitetshuset ska bl.a inrymma 400 parkeringsplatser samt utrymmen för parkering av lättare fordon såsom mopeder, cyklar, flak- och lastcyklar.

Fokus för projektet är elproduktion och lagring av elenergi. Projektet har högt satta hållbarhetsambitioner och det är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.

Fakta

BeställareParkering Malmö
EntreprenadformSamverkansprojekt