2024 LIA Platser Är Tillsatta!

LIA plats

Vi på Byggnadsfirman Otto Magnusson tycker att det är viktigt att bidra till unga personers växande och ett sätt är att ta emot LIA praktikanter under utbildning.

Hos oss finns det möjlighet att vara med i olika delar av byggprocessen, från tidigt stadium under anbud och inköp till produktion av nya skolor, parkeringshus och bostäder.